על בית הספרתלמוד תורה "חניכי הישיבות"

"והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד"   

 

 לאור הביקוש הגדול בקרב אברכים בני תורה החפצים לשלוח את ילדיהם לתלמוד תורה בשיטת 'זכרו תורת משה', אשר קנה לו מקום חשוב בצורת שיטת הלימוד בתלמודי תורה בארץ ובעולם.  שיטה זו מושמת בחשקה בת"ת עליה אמר מורנו הרב שליט"א "אל הנער הזה התפללתי"

החל מכיתה א' לומדים הילדים בטעמים בהבנה ובהספק לפי תוכנית מיוחדת, ובסוף כיתה ה' מסיימים התלמידים את כל חמישה חומשי התורה בידיעה גמורה. כמו כן את המשנה לומדים בקצב מואץ כל סדר נשים, ובע"ה בכיתות הגבוהות אף סדר קדשים, וזאת מבלי לגרוע ברמה הלימודית הגבוהה. לימודי הגמרא המתחילים בכיתה ה' הינם יסודיים ביותר ולמעשה בהם ניתנים לילדים כלים מיוחדים ללמוד ולדעת בחשק.

מקצועות חול - אנו מקפידים על רמה לימודית גבוהה ביותר, ב"ה ניכר זאת באחוזי ההצלחה הגבוהים, התלמידים עוברים מבחנים מיוחדים בהתאם לרמתם האישית.

חינוך ומשמעת - "דרך ארץ קדמה לתורה" החינוך והמשמעת עומדים כנר לרגלנו כשדרכיה דרכי נועם, יחד עם ההורים המסורים באופן יסודי ובכך ניכרים תלמידנו היקרים בהליכותיהם.

זכינו,וב"ה תלמידנו הינם ממשפחות בני תורה העוברות ועדת קבלה רוחנית, אשר שמה לעיניה דגש על קבלת תלמידים אך ורק מבתים אשר כל רצונם הוא לגדל את בניהם כבניתורה אמיתיים, ומוכנים להשקיע מאמצים ומסירות נפש בחינוך בניהם.

צוות הרבנים הכולל את המלמדים. יועץ פיקוח וההנהלה. בנשיאותו והכוונתו של מורנו הרב יצחק ברדא שליט"א עושים כל שביכולתם על מנת שנזכה ויהיו כל תלמידנו תלמידי חכמים עם יראת שמים טהורה.

 

--%>